Slide

Strona główna

Usługi

Zespół

Projekty refernecyjne

Zespół projektowy Enim Institute wspierał 17 podmiotów w ramach pozyskania wsparcia na podstawie Programu Rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” na łączną kwotę ponad 300 mln zł.

Zespół projektowy Enim Institute wspierał 9 podmiotów w ramach pozyskania wsparcia na podstawie Programu Rządowego pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” na łączną kwotę ponad 100 mln zł.

Pozyskanie rekompensat sektorowych dla 2 podmiotów z sektora produkcji papieru za rok 2022 – wsparcie polegało kompleksowym przeprowadzeniu procesu o przyznanie rekompensat (łączna uzyskana kwota wsparcia: ok 10 mln zł).