Projekty refernecyjne

Zespół projektowy Enim Institute wspierał 17 podmiotów w ramach pozyskania wsparcia na podstawie Programu Rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” na łączną kwotę ponad 300 mln zł.

Zespół projektowy Enim Institute wspierał 9 podmiotów w ramach pozyskania wsparcia na podstawie Programu Rządowego pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” na łączną kwotę ponad 100 mln zł.

Pozyskanie rekompensat sektorowych dla 2 podmiotów z sektora produkcji papieru za rok 2022 – wsparcie polegało kompleksowym przeprowadzeniu procesu o przyznanie rekompensat (łączna uzyskana kwota wsparcia: ok 10 mln zł).

Pozyskanie rekompensat sektorowych dla 4 podmiotów z sektora odlewnictwa żeliwa za rok 2022 – wsparcie polegało kompleksowym przeprowadzeniu procesu o przyznanie rekompensat (łączna uzyskana kwota wsparcia: ok 12 mln zł).

Pozyskanie rekompensat sektorowych dla podmiotu z sektora stali za rok 2022 – wsparcie polegało na multidyscyplinarnej współpracy z doradcami prawnymi oraz technicznymi w kompleksowym przygotowaniu wniosku oraz przeprowadzeniu postępowania o przyznanie rekompensat (uzyskana kwota wsparcia: ok 30 mln zł).

Pozyskanie rekompensat sektorowych dla podmiotu z sektora stali za rok 2022 – wsparcie polegało na kompleksowym przygotowaniu wniosku, analizie możliwości ubiegania się o pomoc oraz przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego (uzyskana kwota wsparcia: ok 22 mln zł).

Zespół projektowy Enim Institute przygotował i wdrożył kompleksową koncepcję pierwszych spółdzielni energetycznych jako projekt zeroemisyjnej transformacji energetycznej.

Pozyskanie rekompensat sektorowych dla 2 podmiotów z sektora produkcji papieru za rok 2021 – wsparcie polegało kompleksowym przeprowadzeniu procesu o przyznanie rekompensat (łączna uzyskana kwota wsparcia: ok 6 mln zł).

Pozyskanie rekompensat sektorowych dla 4 podmiotów z sektora odlewnictwa żeliwa za rok 2021 – wsparcie polegało na analizie sposobu wyliczania wsparcia jak również całościowe wsparcie w ramach procesu uzyskania rekompensat sektorowych (łączna uzyskana kwota wsparcia: ok 8 mln zł).

Pozyskanie rekompensat sektorowych dla podmiotu z sektora stali za rok 2021 – wsparcie polegało na multidyscyplinarnej współpracy z doradcami prawnymi oraz technicznymi w kompleksowym przygotowaniu wniosku oraz przeprowadzeniu postępowania o przyznanie rekompensat (uzyskana kwota wsparcia: ok 20 mln zł).

Pozyskanie rekompensat sektorowych dla podmiotu z sektora stali za rok 2021 – wsparcie polegało na kompleksowym przygotowaniu wniosku, analizie możliwości ubiegania się o pomoc oraz przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego (uzyskana kwota wsparcia: ok 15 mln zł).