REKOMPENSATY

Sektor energochłonny jest jednym z kluczowych obszarów, które muszą się mierzyć z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Przemysł został obciążony wieloma systemami mającymi na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym m.in. system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Oprócz bezpośredniego obciążenia przemysłu uprawnieniami do emisji procesowych, każdy odbiorca energochłonny ponosi duże koszty związane z kosztami pośrednimi do emisji gazów cieplarnianych, które są przenoszone w kosztach nabycia energii elektrycznej. W ramach branż przemysłowych zostały wyszczególnione obszary, które zaklasyfikowano jako szczególnie narażone na ryzyko ucieczki produkcji poza obszar Unii Europejskiej. Systemem, który ma stanowić odpowiedź na te ryzyka jest system rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Zespół projektowy ENIM Institute corocznie wspiera znaczną grupę beneficjentów tego programu. Świadczymy kompleksowe wsparcie, które ma na celu przygotowanie podmiotów do tego procesu jak również przeprowadzenie całej procedury.
 
Dodatkowo sektor energochłonny i przemysłowy celem zachowania konkurencyjności na rynkach światowych stara się o wprowadzenie na terenie Polski takich samych ram prawnych jak w innych krajach Unii Europejskiej, które mają na celu zredukowanie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, gazu ziemnego czy też paliw w ramach procesu produkcyjnego. Wspieramy naszych klientów we wszystkich etapach pozyskania wsparcia w związku z wysokimi cenami energii elektrycznej, gazu ziemnego czy też paliw.