CBAM

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 maja 2023 r. wprowadziło mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu. Przepisy zaczęły obowiązywać od 1 października 2023 r. W związku z tym, mamy do czynienia z nałożeniem nowych obowiązków związanych z raportowaniem nabywanych produktów. Nowy mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 został nazwany jako CBAM czyli Carbon Border Adjustment Mechanism. W założeniu nowe regulacje mają na celu wyrównanie szans dla rynków europejskich, które są obciążone dodatkowymi kosztami związanymi z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.
CBAM na chwilę obecną obejmie tylko kilka sektorów przemysłowych, tj.:

 • Żeliwo

 • Stal,

 • Aluminium,

 • Cement,

 • Nawozy,

 • Energia elektryczna,

 • Wodór.


W założeniach, nowe przepisy mają na celu ochronę towarów o wysokim ryzyku ucieczki emisji, tj. związanych z polityką klimatyczną wewnątrz europejską w powiązaniu z krajami o niższych standardach środowiskowych a tym samym mają na celu wyrównanie cen towarów produkowanych na terenie Unii Europejskiej i w krajach, które nie są zobowiązane do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Przez najbliższe lata CBAM będzie także stopniowo zastępować bezpłatne uprawnienia przyznawane w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). W ten sposób CBAM będzie ważną zachętą dla producentów unijnych do ograniczania emisji.

Mechanizm CBAM jest podzielony na dwa etapy. W okresie przejściowym, trwającym od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r., importerzy będą zobowiązani do składania kwartalnych sprawozdań o emisjach wbudowanych związanych z importem towarów objętych unijnym podatkiem węglowym. Po 1 stycznia 2026 r. podmioty te będą zobowiązane do ponoszenia opłat za emisje.

Zespół Enim Institute wspiera przedsiębiorców w spełnianiu wymogów UE dotyczących CBAM w następujących obszarach:

 • Szkolenia dotyczące CBAM – mechanizm funkcjonowania, obliczenia emisji oraz ich raportowanie;

 • identyfikowanie produktów objętych obowiązkiem CBAM;

 • wyliczenia śladu węglowego mającego wpływ na obowiązki związane z CBAM;

 • doradztwo w procesie uzyskania statusu upoważniającego zgłaszającego CBAM;

 • doradztwo w wypełnianiu aplikacji wymaganych przez orany krajowe.