ANGELIKA BABIARZ

Fuels&Oil/Transformacja HR/Szkolenia

Specjalistka w obszarze compliance regulacyjnego z w branży paliw ciekłych oraz odbiorców przemysłowych. Zajmuje się wsparciem podmiotów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności w postepowaniach koncesyjnych i spornych, ze szczególnych uwzględnieniem sektora paliw płynnych.
Posiada doświadczenie w zakresie prawa pracy przede wszystkim transferów zakładów pracy (TUPE) i indywidulnych pracowników, strukturyzowania zatrudnienia i warunków zatrudnienia, a także wdrażania systemów bonusowych, przede wszystkim dla klientów z sektora przemysłowego.
Ceniony szkoleniowiec. Tworzy programy szkoleniowo-warsztatowe w pełnej współpracy z klientem.