ADAM POLOWIEC

Zarządzanie ryzykiem prawnym i procesowym/Litygacja strategiczna

Doradza korporacjom i ich zarządom w ocenie ryzyk i sytuacjach kryzysowych. Wspiera projekty strategiczne i inwestycyjne w zakresie analizy ryzyk zarówno prawnych jak i operacyjno-negocjacyjnych. Założyciel Kancelarii Polowiec i Wspólnicy, w której zajmuje się zajmuje się postępowaniami spornymi – sądowymi, arbitrażowymi i mediacyjnymi z udziałem podmiotów polskich i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego w tym energetycznego i pracy. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów w tym projektów publicznych i w negocjacjach. Ceniony za swoje umiejętności i zdolności negocjacyjne oraz doradztwo strategiczne. Jego doświadczenie obejmują także pomoc w sprzedaży oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.