KATARZYNA BAGIŃSKA

Przemysł/zrównoważony rozwój/OZE/EU ETS

Specjalistka w zagadnieniach regulacyjnych oraz operacyjnych związanych z rynkiem odnawialnych źródeł energii, prawem energetycznym oraz odbiorcami przemysłowymi. W zakresie odnawialnych źródeł energii i prawa energetycznego ma doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego i projektowego dotyczących EU ETS, biomasy, lądowych farm wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych, obowiązków koncesyjnych przedsiębiorstw energetycznych, linii bezpośredniej, bilansowania oraz kodeksu sieciowego. W zakresie odbiorców końcowych zajmuje się gospodarką energetyczną, w tym szczególności efektywnością energetyczną, elektromobilnością i dekarbonizacją przemysłu. Współpracuje w projektach pozyskiwania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych oraz doradza w kwestiach wykonywania obowiązków ustawowych przez odbiorców przemysłowych.