BEATA SUPERSON-POLOWIEC

Natural Resources/outsourcing przemysłowy/Wsparcie biznesu

Ekspertka w dziedzinie energii i paliw, w obszarze przemysłu energochłonnego i niskoemisyjnej transformacji. Doradca i negocjator w wielu kluczowych projektach. Wdrażała na rynek polski innowacyjne rozwiązania i modele biznesowe. Posiada bogate doświadczenie legislacyjne i regulacyjne w tym z zakresu oceny ryzyk.
Współzałożycielka Kancelarii Polowiec i Wspólnicy, kancelarii rekomendowanej w dziedzinie Energia i Zasoby Naturalne. Współzałożycielka Enim Institute, Członek Zarządu Hydrogen Poland, wykładowca WSZiB, mentorka Fundacji Women in Law i członek Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego. Laureatka rankingu Forbes „25 prawniczek w biznesie”, które mają znaczący wpływ na biznes.
Autorka wielu opinii prawnych jak również publikacji oraz ekspertyz. Współpracuje z wieloma organizacjami branżowymi.