PIOTR KOLASA

Członek Zarządu

Energia/Przemysł/EU ETS/OZE/Dekarbonizacja

„Energetyczny prawnik przemysłu”, posiadający kompetencje wykraczające poza obszar doradztwa prawnego. Wspiera przemysł energochłonny w zagadnieniach regulacyjnych, operacyjnych jak i projektowych. Zajmuje się także kompleksową oceną wpływu projektowanych zmian prawa na działalność klientów. W obszarze jego specjalizacji pozostają przede wszystkim zagadnienia związane z dekarbonizacją przemysłu, handlem uprawnieniami do emisji, mechanizmami mocowymi, świadczeniem usług systemowych, odnawialnymi źródłami energii oraz optymalizacją kosztów energii.
Posiada bogate doświadczenie negocjacyjne. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów w sprawach administracyjnych, w tym w szczególności w postępowaniach o przyznanie rekompensat za ponoszone przez odbiorców energii koszty związane z obowiązkiem zakupu uprawnień do emisji CO2.