ZAKRES DZIAŁANIA


e2

ENERGY

Wsparcie
prawno - operacyjne:

- centrum wiedzy o Prawie
energetycznym
- obowiązki statusowe
i koncesyjne
- wsparcie w obszarze REMIT,
rynku emisji CO2 ETS

n2

NEGOTIATIONS

Negocjacje
spory, mediacje:

- negocjacje zakupowe
- tworzenie, opiniowanie umów
- postępowania procesowe
- dokumenty statusowe
(wzorce umów, taryfy, IRiESD, ...)
- rola pełnomocnika klienta

i2

INVESTMENTS

Formalności
prowadzenia inwestycji:

- fundusze i finansowanie
- aukcje OZE, certyfikaty
- warunki i umowy
przyłączeniowe
- dokumentacja środowiskowa
- pozwolenia na budowę

m2

MANAGEMENT

Outsourcing
zarządzania energią:

- bieżąca optymalizacja kosztowa
- realizacja obowiązków
statusowych
- wsparcie w procesach
decyzyjnych
- efektywność energetyczna

O NAS


Dynamiczny rozwój sektora energetycznego na Świecie, ciągnie za sobą liczne zmiany legislacyjne nakładające szereg nowych obowiązków zarówno na odbiorców energii, inwestorów w nowe źródła energii, koncesjonariuszy jak i energetykę zawodową.

ENIM Institute łączy szeroki zakres profesjonalnego wsparcia biznesowego w procesach decyzyjnych oraz operacyjnych w szczególności w obszarach wysokiej odpowiedzialności karnej i finansowej dla wszystkich uczestników rynku energetycznego.

BIULETYN


Sejm za poprawkami Senatu do prawa energetycznego

11.09.2015

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji prawa energetycznego, dotyczącej m.in. manipulacji na hurtowym rynku energii. Za takie działania grozić będą wielomilionowe kary czy kary pozbawienia wolności.

W kopalni Wujek otwarto powierzchniową stację odmetanowania

11.09.2015

W katowickiej kopalni Wujek otwarto w piątek wybudowaną kosztem prawie 6 mln zł powierzchniową stację odmetanowania. Dzięki niej wydzielający się przy eksploatacji węgla gaz może być ujmowany i wykorzystywany energetycznie.

PSE: Zmodernizowana SE Ostrołęka i nowa SE Stanisławów przekazane do eksploatacji

11.09.2015

W piątek, 11 września na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ostrołęka, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji dwóch obiektów infrastruktury przesyłowej: zmodernizowanej i rozbudowanej SE Ostrołęka oraz nowo wybudowanej SE Stanisławów. Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa.