Projekt 1

Pozyskanie rekompensat sektorowych dla podmiotu z sektora stali za rok 2021 – wsparcie polegało na kompleksowym przygotowaniu wniosku, analizie możliwości ubiegania się o pomoc oraz przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego (uzyskana kwota wsparcia: ok 15 mln zł).